FISIOTERÀPIA
 • 25 min – 1 sessió: 28 euros
 • 25 min – 3 sessions: 78 euros
 • 25 min – 5 sessions: 120 euros
 • 25 min – 10 sessions: 220 euros
 • 55 min – 1 sessió: 48 euros
 • 55 min – 3 sessions: 140 euros
 • 55 min – 5 sessions: 215 euros
 • 55 min – 10 sessions: 390 euros
OSTEOPATIA

 • 30 min – 1 sessió: 35 euros
  60 min – 1 sessió: 60 euros
  60 min – 5 sessions: 260 euros
PEDIATRIA
 • 30-45 min: 45 euros
  3 sessions: 116 euros
SÒL PÈLVIC

 • 1a visita: 66 euros
  1 sessió: 51 euros
  5 sessions: 230 euros
ACTIVITATS GRUPALS

 • Valoració inicial: 36 euros
  1 sessió/setmana: 40 euros/mes
  2 sessions/setmana: 70 euros/mes
PODOLOGIA

 • Ungles: 13 euros
  Quiropòdia: 35 euros
  Quiropòdia (jubilats): 30 euros
  Fongs: 21 euros
  Silicona: 21 euros
REVISIONS MÈDIQUES

 • Revisió mèdica: 25 euros